Rank #N/A
538 người thích điều này
flash  (FLASH)
Flash (FLASH)
$0,001911207808 -7.1%
0,00000004 BTC -6.3%
538 người thích điều này
$0,001915453266
24H Range
$0,002470676492
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $3,18
Cung lưu thông ?
Total Supply 900.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Flash VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-17 0,000000000000 Bs.F 0,659211 Bs.F 0,00024660 Bs.F N/A
2021-09-16 0,000000000000 Bs.F 0,414280 Bs.F 0,00024142 Bs.F 0,00024660 Bs.F
2021-09-15 0,000000000000 Bs.F 0,01812965 Bs.F 0,00020200 Bs.F 0,00024142 Bs.F
2021-09-14 0,000000000000 Bs.F 65,89 Bs.F 0,00027121 Bs.F 0,00020200 Bs.F
2021-09-13 0,000000000000 Bs.F 4,73 Bs.F 0,00018220 Bs.F 0,00027121 Bs.F
2021-09-12 0,000000000000 Bs.F 0,266854 Bs.F 0,00022675 Bs.F 0,00018220 Bs.F
2021-09-11 0,000000000000 Bs.F 16,26 Bs.F 0,00022294 Bs.F 0,00022675 Bs.F
2021-09-10 0,000000000000 Bs.F 4,38 Bs.F 0,00018698 Bs.F 0,00022294 Bs.F
2021-09-09 0,000000000000 Bs.F 2,36 Bs.F 0,00018670 Bs.F 0,00018698 Bs.F
2021-09-08 0,000000000000 Bs.F 24,91 Bs.F 0,00028202 Bs.F 0,00018670 Bs.F
2021-09-07 0,000000000000 Bs.F 5,26 Bs.F 0,00021038 Bs.F 0,00028202 Bs.F
2021-09-06 0,000000000000 Bs.F 16,27 Bs.F 0,00025165 Bs.F 0,00021038 Bs.F
2021-09-05 0,000000000000 Bs.F 4,86 Bs.F 0,00025010 Bs.F 0,00025165 Bs.F
2021-09-04 0,000000000000 Bs.F 0,01814435 Bs.F 0,00031912 Bs.F 0,00025010 Bs.F
2021-09-03 0,000000000000 Bs.F 0,01374340 Bs.F 0,00029886 Bs.F 0,00031912 Bs.F
2021-09-02 0,000000000000 Bs.F 3,84 Bs.F 0,00029231 Bs.F 0,00029886 Bs.F
2021-09-01 0,000000000000 Bs.F 27,76 Bs.F 0,00028414 Bs.F 0,00029231 Bs.F
2021-08-31 0,000000000000 Bs.F 24,50 Bs.F 0,00033486 Bs.F 0,00028414 Bs.F
2021-08-30 0,000000000000 Bs.F 0,459288 Bs.F 0,00026227 Bs.F 0,00033486 Bs.F
2021-08-29 0,000000000000 Bs.F 0,336596 Bs.F 0,00024797 Bs.F 0,00026227 Bs.F
2021-08-28 0,000000000000 Bs.F 3,84 Bs.F 0,00024519 Bs.F 0,00024797 Bs.F
2021-08-27 0,000000000000 Bs.F 16,56 Bs.F 0,00018911 Bs.F 0,00024519 Bs.F
2021-08-26 0,000000000000 Bs.F 9,93 Bs.F 0,00024571 Bs.F 0,00018911 Bs.F
2021-08-25 0,000000000000 Bs.F 5,61 Bs.F 0,00033817 Bs.F 0,00024571 Bs.F
2021-08-24 0,000000000000 Bs.F 23,85 Bs.F 0,00024880 Bs.F 0,00033817 Bs.F
2021-08-23 0,000000000000 Bs.F 7,02 Bs.F 0,00034588 Bs.F 0,00024880 Bs.F
2021-08-22 0,000000000000 Bs.F 0,343317 Bs.F 0,00024735 Bs.F 0,00034588 Bs.F
2021-08-21 0,000000000000 Bs.F 0,111549 Bs.F 0,00028905 Bs.F 0,00024735 Bs.F
2021-08-20 0,000000000000 Bs.F 0,281501 Bs.F 0,00032657 Bs.F 0,00028905 Bs.F
2021-08-19 0,000000000000 Bs.F 0,483838 Bs.F 0,00031500 Bs.F 0,00032657 Bs.F
2021-08-18 0,000000000000 Bs.F 1,01 Bs.F 0,00026924 Bs.F 0,00031500 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android