Rank #N/A
538 người thích điều này
flash  (FLASH)
Flash (FLASH)
$0,002204547889 1.4%
0,00000005 BTC 4.0%
538 người thích điều này
$0,001704816824
24H Range
$0,002178044624
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $16,20
Cung lưu thông ?
Total Supply 900.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Flash XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-22 0,000000000000 XDR 10,92 XDR 0,00147328 XDR N/A
2021-09-21 0,000000000000 XDR 5,67 XDR 0,00122536 XDR 0,00147328 XDR
2021-09-20 0,000000000000 XDR 0,00152510 XDR 0,00152510 XDR 0,00122536 XDR
2021-09-19 0,000000000000 XDR 4,57 XDR 0,00184548 XDR 0,00152510 XDR
2021-09-18 0,000000000000 XDR 3,05 XDR 0,00169094 XDR 0,00184548 XDR
2021-09-17 0,000000000000 XDR 4,63 XDR 0,00173056 XDR 0,00169094 XDR
2021-09-16 0,000000000000 XDR 2,90 XDR 0,00169273 XDR 0,00173056 XDR
2021-09-15 0,000000000000 XDR 0,126898 XDR 0,00141387 XDR 0,00169273 XDR
2021-09-14 0,000000000000 XDR 462,72 XDR 0,00190468 XDR 0,00141387 XDR
2021-09-13 0,000000000000 XDR 33,14 XDR 0,00127676 XDR 0,00190468 XDR
2021-09-12 0,000000000000 XDR 1,87 XDR 0,00158889 XDR 0,00127676 XDR
2021-09-11 0,000000000000 XDR 113,92 XDR 0,00156225 XDR 0,00158889 XDR
2021-09-10 0,000000000000 XDR 30,69 XDR 0,00131141 XDR 0,00156225 XDR
2021-09-09 0,000000000000 XDR 16,61 XDR 0,00131206 XDR 0,00131141 XDR
2021-09-08 0,000000000000 XDR 175,25 XDR 0,00198404 XDR 0,00131206 XDR
2021-09-07 0,000000000000 XDR 37,02 XDR 0,00147991 XDR 0,00198404 XDR
2021-09-06 0,000000000000 XDR 114,46 XDR 0,00177011 XDR 0,00147991 XDR
2021-09-05 0,000000000000 XDR 34,22 XDR 0,00175919 XDR 0,00177011 XDR
2021-09-04 0,000000000000 XDR 0,127628 XDR 0,00224472 XDR 0,00175919 XDR
2021-09-03 0,000000000000 XDR 0,096544 XDR 0,00209943 XDR 0,00224472 XDR
2021-09-02 0,000000000000 XDR 27,03 XDR 0,00205554 XDR 0,00209943 XDR
2021-09-01 0,000000000000 XDR 195,22 XDR 0,00199837 XDR 0,00205554 XDR
2021-08-31 0,000000000000 XDR 172,55 XDR 0,00235825 XDR 0,00199837 XDR
2021-08-30 0,000000000000 XDR 3,23 XDR 0,00184621 XDR 0,00235825 XDR
2021-08-29 0,000000000000 XDR 2,37 XDR 0,00174555 XDR 0,00184621 XDR
2021-08-28 0,000000000000 XDR 27,04 XDR 0,00172598 XDR 0,00174555 XDR
2021-08-27 0,000000000000 XDR 116,59 XDR 0,00133167 XDR 0,00172598 XDR
2021-08-26 0,000000000000 XDR 69,94 XDR 0,00173085 XDR 0,00133167 XDR
2021-08-25 0,000000000000 XDR 39,49 XDR 0,00238230 XDR 0,00173085 XDR
2021-08-24 0,000000000000 XDR 168,23 XDR 0,00175459 XDR 0,00238230 XDR
2021-08-23 0,000000000000 XDR 49,42 XDR 0,00243628 XDR 0,00175459 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android