👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
foam  (FOAM)
FOAM (FOAM)
$0,02333052 1.2%
0,00008346 ETH -2.7%
145 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$8.004.335
KL giao dịch trong 24 giờ
$15.221,11
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,02068773 / $0,02556257
Cung lưu thông
343.034.702 / 1.000.000.000
FOAM
USD

FOAM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-19 0,00092253 BNB N/A
2020-02-18 0,00097886 BNB 0,00092253 BNB
2020-02-17 0,00098215 BNB 0,00097886 BNB
2020-02-16 0,00094646 BNB 0,00098215 BNB
2020-02-15 0,00088752 BNB 0,00094646 BNB
2020-02-14 0,00082563 BNB 0,00088752 BNB
2020-02-13 0,00082737 BNB 0,00082563 BNB
2020-02-12 0,00078861 BNB 0,00082737 BNB
2020-02-11 0,00085632 BNB 0,00078861 BNB
2020-02-10 0,00093839 BNB 0,00085632 BNB
2020-02-09 0,00104886 BNB 0,00093839 BNB
2020-02-08 0,00094723 BNB 0,00104886 BNB
2020-02-07 0,00107761 BNB 0,00094723 BNB
2020-02-06 0,00109512 BNB 0,00107761 BNB
2020-02-05 0,00104742 BNB 0,00109512 BNB
2020-02-04 0,00116053 BNB 0,00104742 BNB
2020-02-03 0,00111067 BNB 0,00116053 BNB
2020-02-02 0,00117431 BNB 0,00111067 BNB
2020-02-01 0,00117437 BNB 0,00117431 BNB
2020-01-31 0,00111345 BNB 0,00117437 BNB
2020-01-30 0,00115864 BNB 0,00111345 BNB
2020-01-29 0,00139408 BNB 0,00115864 BNB
2020-01-28 0,00130935 BNB 0,00139408 BNB
2020-01-27 0,00121455 BNB 0,00130935 BNB
2020-01-26 0,00114605 BNB 0,00121455 BNB
2020-01-25 0,00142646 BNB 0,00114605 BNB
2020-01-24 0,00137053 BNB 0,00142646 BNB
2020-01-23 0,00135399 BNB 0,00137053 BNB
2020-01-22 0,00123389 BNB 0,00135399 BNB
2020-01-21 0,00124177 BNB 0,00123389 BNB
2020-01-20 0,00120985 BNB 0,00124177 BNB
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android