Tiền ảo: 4975
Sàn giao dịch: 344
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.025.615.127 $ -0,010%
Lưu lượng 24 giờ: 68.059.388.867 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,0%
XRP 6,52%
freerange  (EGG)
Freerange (EGG)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 1.100.000.000
EGG
USD

Freerange (Nhà phát triển)

No Developer Repo