Tiền ảo: 4628
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 254.364.098.402 $ 11%
Lưu lượng 24 giờ: 65.686.794.532 $
Ưu thế:
BTC 56,8%
ETH 10,9%
XRP 6,98%
freitx  (FRX)
FreitX (FRX)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 48.000.000
FRX
USD

FreitX (Nhà phát triển)

-
Sao
-
Người xem
-
Bản cập nhật
1
Người đóng góp
-
Yêu cầu kéo đã kết hợp
- / -
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề