Tiền ảo: 4681
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 254.356.164.500 $ 5,6%
Lưu lượng 24 giờ: 59.511.158.384 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,6%
XRP 6,50%
freitx  (FRX)
FreitX (FRX)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / 48.000.000
FRX
USD

FreitX (Tiện ích)

Widgets