Rank #2287
472 người thích điều này
friendz  (FDZ)
Friendz (FDZ)
$0,001327831281 -0.5%
0,00000002 BTC -5.5%
0,00000032 ETH -5.0%
472 người thích điều này
$0,001142627613
24H Range
$0,001420005652
Vốn hóa thị trường $787.987
KL giao dịch trong 24 giờ $166.565
Cung lưu thông 593.439.473
Tổng cung 1.129.842.156
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Friendz EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 152.753 EOS 38.662 EOS 0,00025198 EOS N/A
2021-10-24 175.476 EOS 38.552 EOS 0,00029569 EOS 0,00025198 EOS
2021-10-23 162.238 EOS 34.831 EOS 0,00027339 EOS 0,00029569 EOS
2021-10-22 165.775 EOS 28.736 EOS 0,00023882 EOS 0,00027339 EOS
2021-10-21 136.941 EOS 20.671 EOS 0,00022376 EOS 0,00023882 EOS
2021-10-20 160.948 EOS 22.828 EOS 0,00026995 EOS 0,00022376 EOS
2021-10-19 136.616 EOS 25.403 EOS 0,00023614 EOS 0,00026995 EOS
2021-10-18 155.488 EOS 34.054 EOS 0,00028347 EOS 0,00023614 EOS
2021-10-17 114.593 EOS 33.806 EOS 0,00026104 EOS 0,00028347 EOS
2021-10-16 169.768 EOS 16.170 EOS 0,00023184 EOS 0,00026104 EOS
2021-10-15 137.112 EOS 33.673 EOS 0,00027025 EOS 0,00023184 EOS
2021-10-14 156.116 EOS 32.339 EOS 0,00026307 EOS 0,00027025 EOS
2021-10-13 123.111 EOS 25.533 EOS 0,00021405 EOS 0,00026307 EOS
2021-10-12 141.060 EOS 30.115 EOS 0,00023770 EOS 0,00021405 EOS
2021-10-11 168.050 EOS 24.575 EOS 0,00028023 EOS 0,00023770 EOS
2021-10-10 149.372 EOS 29.145 EOS 0,00027197 EOS 0,00028023 EOS
2021-10-09 171.094 EOS 23.027 EOS 0,00028831 EOS 0,00027197 EOS
2021-10-08 145.422 EOS 27.660 EOS 0,00025696 EOS 0,00028831 EOS
2021-10-07 159.522 EOS 29.791 EOS 0,00026861 EOS 0,00025696 EOS
2021-10-06 146.251 EOS 21.214 EOS 0,00024585 EOS 0,00026861 EOS
2021-10-05 149.869 EOS 23.453 EOS 0,00025325 EOS 0,00024585 EOS
2021-10-04 182.618 EOS 23.298 EOS 0,00030818 EOS 0,00025325 EOS
2021-10-03 180.080 EOS 22.720 EOS 0,00030236 EOS 0,00030818 EOS
2021-10-02 165.832 EOS 18.095 EOS 0,00030275 EOS 0,00030236 EOS
2021-10-01 141.083 EOS 16.798 EOS 0,00023774 EOS 0,00030275 EOS
2021-09-30 201.602 EOS 19.096 EOS 0,00034011 EOS 0,00023774 EOS
2021-09-29 140.706 EOS 28.078 EOS 0,00023710 EOS 0,00034011 EOS
2021-09-28 124.983 EOS 21.468 EOS 0,00019399 EOS 0,00023710 EOS
2021-09-27 124.436 EOS 27.442 EOS 0,00021071 EOS 0,00019399 EOS
2021-09-26 123.397 EOS 20.421 EOS 0,00020625 EOS 0,00021071 EOS
2021-09-25 114.948 EOS 26.818 EOS 0,00019572 EOS 0,00020625 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android