🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
friendz  (FDZ)
Friendz (FDZ)
$0,00065609 -11.1%
0,00000004 BTC -13.2%
0,00000112 ETH -16.1%
172 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$389.353
KL giao dịch trong 24 giờ
$24.040
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00057578 / $0,00073775
Cung lưu thông
593.439.473 / 1.131.842.156
FDZ
USD

Friendz KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-30 106.358 KD 7.117,43 KD 0,00019072 KD N/A
2020-11-29 106.132 KD 3.886,69 KD 0,00017915 KD 0,00019072 KD
2020-11-28 111.036 KD 3.422,22 KD 0,00017855 KD 0,00017915 KD
2020-11-27 130.825 KD 3.988,55 KD 0,00022045 KD 0,00017855 KD
2020-11-26 154.138 KD 6.079,69 KD 0,00025991 KD 0,00022045 KD
2020-11-25 130.509 KD 11.099,12 KD 0,00022257 KD 0,00025991 KD
2020-11-24 72.210 KD 9.207,35 KD 0,00014298 KD 0,00022257 KD
2020-11-23 92.482 KD 5.098,69 KD 0,00016763 KD 0,00014298 KD
2020-11-22 94.176 KD 2.531,87 KD 0,00015869 KD 0,00016763 KD
2020-11-21 124.572 KD 7.564,88 KD 0,00020992 KD 0,00015869 KD
2020-11-20 123.666 KD 5.253,70 KD 0,00021346 KD 0,00020992 KD
2020-11-19 125.429 KD 6.164,30 KD 0,00021136 KD 0,00021346 KD
2020-11-18 120.359 KD 3.543,00 KD 0,00019607 KD 0,00021136 KD
2020-11-17 108.851 KD 4.210,26 KD 0,00017127 KD 0,00019607 KD
2020-11-16 107.991 KD 5.083,01 KD 0,00017833 KD 0,00017127 KD
2020-11-15 104.980 KD 7.532,88 KD 0,00018282 KD 0,00017833 KD
2020-11-14 112.498 KD 4.227,09 KD 0,00018762 KD 0,00018282 KD
2020-11-13 108.897 KD 42.314 KD 0,00018350 KD 0,00018762 KD
2020-11-12 101.188 KD 38.101 KD 0,00017051 KD 0,00018350 KD
2020-11-11 89.650 KD 27.990 KD 0,00015020 KD 0,00017051 KD
2020-11-10 91.634 KD 36.909 KD 0,00015491 KD 0,00015020 KD
2020-11-09 93.125 KD 34.549 KD 0,00015692 KD 0,00015491 KD
2020-11-08 89.511 KD 43.941 KD 0,00015027 KD 0,00015692 KD
2020-11-07 96.744 KD 28.320 KD 0,00016143 KD 0,00015027 KD
2020-11-06 100.879 KD 41.745 KD 0,00016507 KD 0,00016143 KD
2020-11-05 93.431 KD 39.206 KD 0,00015244 KD 0,00016507 KD
2020-11-04 81.037 KD 28.678 KD 0,00013635 KD 0,00015244 KD
2020-11-03 78.417 KD 39.481 KD 0,00013254 KD 0,00013635 KD
2020-11-02 77.178 KD 25.449 KD 0,00013005 KD 0,00013254 KD
2020-11-01 80.611 KD 39.187 KD 0,00013641 KD 0,00013005 KD
2020-10-31 91.526 KD 35.734 KD 0,00015464 KD 0,00013641 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android