Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
friendz  (FDZ)
Friendz (FDZ)
$0,00046922 1.0%
0,00000003 BTC -2.1%
0,00000120 ETH -0.7%
167 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$278.456
KL giao dịch trong 24 giờ
$135.469
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00037871 / $0,00047085
Cung lưu thông
593.439.473 / 1.131.842.156
FDZ
USD

Friendz XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-29 165.261 XDR 61.690 XDR 0,00027862 XDR N/A
2020-10-28 198.927 XDR 91.973 XDR 0,00030759 XDR 0,00027862 XDR
2020-10-27 203.389 XDR 61.813 XDR 0,00030061 XDR 0,00030759 XDR
2020-10-26 222.860 XDR 81.920 XDR 0,00037616 XDR 0,00030061 XDR
2020-10-25 175.684 XDR 77.124 XDR 0,00029604 XDR 0,00037616 XDR
2020-10-24 212.704 XDR 73.092 XDR 0,00035835 XDR 0,00029604 XDR
2020-10-23 242.766 XDR 76.448 XDR 0,00041208 XDR 0,00035835 XDR
2020-10-22 235.762 XDR 81.537 XDR 0,00039445 XDR 0,00041208 XDR
2020-10-21 226.168 XDR 42.285 XDR 0,00038040 XDR 0,00039445 XDR
2020-10-20 234.166 XDR 75.296 XDR 0,00039509 XDR 0,00038040 XDR
2020-10-19 226.834 XDR 84.827 XDR 0,00038252 XDR 0,00039509 XDR
2020-10-18 221.110 XDR 71.550 XDR 0,00036522 XDR 0,00038252 XDR
2020-10-17 222.076 XDR 60.394 XDR 0,00037332 XDR 0,00036522 XDR
2020-10-16 226.857 XDR 69.564 XDR 0,00038186 XDR 0,00037332 XDR
2020-10-15 233.207 XDR 59.335 XDR 0,00039453 XDR 0,00038186 XDR
2020-10-14 230.158 XDR 78.048 XDR 0,00038848 XDR 0,00039453 XDR
2020-10-13 233.650 XDR 80.253 XDR 0,00039432 XDR 0,00038848 XDR
2020-10-12 228.353 XDR 55.918 XDR 0,00037080 XDR 0,00039432 XDR
2020-10-11 235.138 XDR 80.512 XDR 0,00037182 XDR 0,00037080 XDR
2020-10-10 210.352 XDR 83.529 XDR 0,00035446 XDR 0,00037182 XDR
2020-10-09 214.137 XDR 87.841 XDR 0,00036076 XDR 0,00035446 XDR
2020-10-08 173.120 XDR 62.163 XDR 0,00029275 XDR 0,00036076 XDR
2020-10-07 202.210 XDR 78.410 XDR 0,00030597 XDR 0,00029275 XDR
2020-10-06 246.470 XDR 61.227 XDR 0,00040871 XDR 0,00030597 XDR
2020-10-05 253.253 XDR 77.265 XDR 0,00042475 XDR 0,00040871 XDR
2020-10-04 257.496 XDR 64.705 XDR 0,00043318 XDR 0,00042475 XDR
2020-10-03 244.641 XDR 53.874 XDR 0,00041241 XDR 0,00043318 XDR
2020-10-02 246.372 XDR 69.436 XDR 0,00041516 XDR 0,00041241 XDR
2020-10-01 260.022 XDR 69.135 XDR 0,00044191 XDR 0,00041516 XDR
2020-09-30 222.914 XDR 61.353 XDR 0,00037563 XDR 0,00044191 XDR
2020-09-29 267.646 XDR 87.485 XDR 0,00045079 XDR 0,00037563 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android