👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
fundrequest  (FND)
FundRequest (FND)
$0,00106160 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-22 11:20:00 UTC (1 ngày trước)
46 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$51.767
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
48.763.153 / 98.611.463
FND
USD

FundRequest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,00444716 RM N/A
2020-02-21 0,00432392 RM 0,00444716 RM
2020-02-19 0,00479647 RM 0,00432392 RM
2020-02-15 0,00445588 RM 0,00479647 RM
2020-02-05 0,00314242 RM 0,00445588 RM
2020-01-30 0,00294013 RM 0,00314242 RM
2020-01-28 0,00286418 RM 0,00294013 RM
2020-01-27 0,00487441 RM 0,00286418 RM
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android