👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
furtcoin  (FURT)
furtcoin (FURT)
$0,00007864 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-01-07 13:09:40 UTC (11 ngày trước)
21 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$287.818
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
3.659.989.800 / 14.360.000.000
FURT
USD

furtcoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-08 0,01219629 ₨ N/A
2020-01-07 0,01172155 ₨ 0,01219629 ₨
2020-01-01 0,01110007 ₨ 0,01172155 ₨
2019-12-31 0,01121993 ₨ 0,01110007 ₨
2019-12-30 0,01145442 ₨ 0,01121993 ₨
2019-12-29 0,01131582 ₨ 0,01145442 ₨
2019-12-28 0,01115221 ₨ 0,01131582 ₨
2019-12-27 0,01115221 ₨ 0,01115221 ₨
2019-12-21 0,01114325 ₨ 0,01115221 ₨
2019-12-20 0,01106735 ₨ 0,01114325 ₨
2019-12-19 0,01029414 ₨ 0,01106735 ₨
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android