👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
furtcoin  (FURT)
furtcoin (FURT)
$0,00009702 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-02-24 09:59:17 UTC (khoảng 8 giờ trước)
21 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$355.090
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
3.659.989.800 / 14.360.000.000
FURT
USD

furtcoin (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 0,00009683 $ N/A
2020-02-22 0,00009674 $ 0,00009683 $
2020-02-19 0,00009653 $ 0,00009674 $
2020-02-18 0,00009647 $ 0,00009653 $
2020-02-17 0,00009768 $ 0,00009647 $
2020-01-30 0,00009317 $ 0,00009768 $
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android