Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 235.983.480.630 $ -1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 49.521.934.153 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,42%
XRP 4,86%
fusion  (FSN)
FUSION (FSN)
$0,425033 18%
0,00232276 ETH 20%
308 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$14.842.139
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.723.071
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,324443 / $0,614611
Cung lưu thông
35.314.807 / 57.344.000
FSN
USD

FUSION (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-15 0,332228 Fr. N/A
2019-11-14 0,729602 Fr. 0,332228 Fr.
2019-11-13 0,492138 Fr. 0,729602 Fr.
2019-11-12 0,596800 Fr. 0,492138 Fr.
2019-11-11 0,339379 Fr. 0,596800 Fr.
2019-11-10 0,379460 Fr. 0,339379 Fr.
2019-11-09 0,393080 Fr. 0,379460 Fr.
2019-11-08 0,367970 Fr. 0,393080 Fr.
2019-11-07 0,415889 Fr. 0,367970 Fr.
2019-11-06 0,459581 Fr. 0,415889 Fr.
2019-11-05 0,377051 Fr. 0,459581 Fr.
2019-11-04 0,412739 Fr. 0,377051 Fr.
2019-11-03 0,453854 Fr. 0,412739 Fr.
2019-11-02 0,599556 Fr. 0,453854 Fr.
2019-11-01 0,431218 Fr. 0,599556 Fr.
2019-10-31 0,510051 Fr. 0,431218 Fr.
2019-10-30 0,459982 Fr. 0,510051 Fr.
2019-10-29 0,358584 Fr. 0,459982 Fr.
2019-10-28 0,351772 Fr. 0,358584 Fr.
2019-10-27 0,294156 Fr. 0,351772 Fr.
2019-10-26 0,296072 Fr. 0,294156 Fr.
2019-10-25 0,288947 Fr. 0,296072 Fr.
2019-10-24 0,213075 Fr. 0,288947 Fr.
2019-10-23 0,233810 Fr. 0,213075 Fr.
2019-10-22 0,237691 Fr. 0,233810 Fr.
2019-10-21 0,239083 Fr. 0,237691 Fr.
2019-10-20 0,219125 Fr. 0,239083 Fr.
2019-10-19 0,251217 Fr. 0,219125 Fr.
2019-10-18 0,223257 Fr. 0,251217 Fr.
2019-10-17 0,197870 Fr. 0,223257 Fr.
2019-10-16 0,279385 Fr. 0,197870 Fr.