Tiền ảo: 6124
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.248.687.917 $ 0,096%
Lưu lượng 24 giờ: 45.513.179.802 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,60%
XRP 4,90%
fusion  (FSN)
FUSION (FSN)
$0,309925 1,2%
0,00175992 ETH 0,0094%
319 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.987.379
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.919.015
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,291223 / $0,944670
Cung lưu thông
35.314.807 / 57.344.000
FSN
USD

FUSION (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-20 2,38 HK$ N/A
2019-11-19 2,50 HK$ 2,38 HK$
2019-11-18 2,66 HK$ 2,50 HK$
2019-11-17 2,52 HK$ 2,66 HK$
2019-11-16 2,63 HK$ 2,52 HK$
2019-11-15 2,63 HK$ 2,63 HK$
2019-11-14 5,77 HK$ 2,63 HK$
2019-11-13 3,88 HK$ 5,77 HK$
2019-11-12 4,70 HK$ 3,88 HK$
2019-11-11 2,66 HK$ 4,70 HK$
2019-11-10 2,98 HK$ 2,66 HK$
2019-11-09 3,08 HK$ 2,98 HK$
2019-11-08 2,90 HK$ 3,08 HK$
2019-11-07 3,28 HK$ 2,90 HK$
2019-11-06 3,63 HK$ 3,28 HK$
2019-11-05 2,99 HK$ 3,63 HK$
2019-11-04 3,28 HK$ 2,99 HK$
2019-11-03 3,60 HK$ 3,28 HK$
2019-11-02 4,76 HK$ 3,60 HK$
2019-11-01 3,43 HK$ 4,76 HK$
2019-10-31 4,04 HK$ 3,43 HK$
2019-10-30 3,63 HK$ 4,04 HK$
2019-10-29 2,83 HK$ 3,63 HK$
2019-10-28 2,77 HK$ 2,83 HK$
2019-10-27 2,32 HK$ 2,77 HK$
2019-10-26 2,33 HK$ 2,32 HK$
2019-10-25 2,28 HK$ 2,33 HK$
2019-10-24 1,69 HK$ 2,28 HK$
2019-10-23 1,85 HK$ 1,69 HK$
2019-10-22 1,89 HK$ 1,85 HK$
2019-10-21 1,90 HK$ 1,89 HK$