Tiền ảo: 6124
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.038.352.986 $ -0,17%
Lưu lượng 24 giờ: 45.918.087.521 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,55%
XRP 4,87%
fusion  (FSN)
FUSION (FSN)
$0,309785 1,1%
0,00177558 ETH 0,70%
320 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$10.939.587
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.919.683
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,291223 / $0,944670
Cung lưu thông
35.314.807 / 57.344.000
FSN
USD

FUSION (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-20 4.307,34 Rp N/A
2019-11-19 4.491,14 Rp 4.307,34 Rp
2019-11-18 4.781,30 Rp 4.491,14 Rp
2019-11-17 4.526,24 Rp 4.781,30 Rp
2019-11-16 4.725,70 Rp 4.526,24 Rp
2019-11-15 4.731,36 Rp 4.725,70 Rp
2019-11-14 10.379,49 Rp 4.731,36 Rp
2019-11-13 6.969,90 Rp 10.379,49 Rp
2019-11-12 8.412,48 Rp 6.969,90 Rp
2019-11-11 4.769,39 Rp 8.412,48 Rp
2019-11-10 5.335,86 Rp 4.769,39 Rp
2019-11-09 5.523,77 Rp 5.335,86 Rp
2019-11-08 5.170,59 Rp 5.523,77 Rp
2019-11-07 5.872,26 Rp 5.170,59 Rp
2019-11-06 6.504,00 Rp 5.872,26 Rp
2019-11-05 5.363,35 Rp 6.504,00 Rp
2019-11-04 5.869,91 Rp 5.363,35 Rp
2019-11-03 6.449,20 Rp 5.869,91 Rp
2019-11-02 8.502,76 Rp 6.449,20 Rp
2019-11-01 6.130,01 Rp 8.502,76 Rp
2019-10-31 7.213,84 Rp 6.130,01 Rp
2019-10-30 6.481,11 Rp 7.213,84 Rp
2019-10-29 5.054,33 Rp 6.481,11 Rp
2019-10-28 4.961,82 Rp 5.054,33 Rp
2019-10-27 4.150,51 Rp 4.961,82 Rp
2019-10-26 4.177,29 Rp 4.150,51 Rp
2019-10-25 4.093,86 Rp 4.177,29 Rp
2019-10-24 3.011,39 Rp 4.093,86 Rp
2019-10-23 3.331,50 Rp 3.011,39 Rp
2019-10-22 3.391,59 Rp 3.331,50 Rp
2019-10-21 3.434,46 Rp 3.391,59 Rp