Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 233.512.306.597 $ -1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 54.036.078.727 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,40%
XRP 4,86%
fusion  (FSN)
FUSION (FSN)
$0,326246 -2,9%
0,00180768 ETH -0,38%
311 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$11.536.454
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.025.387
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,312675 / $0,691642
Cung lưu thông
35.314.807 / 57.344.000
FSN
USD

FUSION (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-15 1,26 SR N/A
2019-11-14 2,76 SR 1,26 SR
2019-11-13 1,86 SR 2,76 SR
2019-11-12 2,25 SR 1,86 SR
2019-11-11 1,28 SR 2,25 SR
2019-11-10 1,43 SR 1,28 SR
2019-11-09 1,48 SR 1,43 SR
2019-11-08 1,39 SR 1,48 SR
2019-11-07 1,57 SR 1,39 SR
2019-11-06 1,74 SR 1,57 SR
2019-11-05 1,43 SR 1,74 SR
2019-11-04 1,57 SR 1,43 SR
2019-11-03 1,73 SR 1,57 SR
2019-11-02 2,28 SR 1,73 SR
2019-11-01 1,64 SR 2,28 SR
2019-10-31 1,93 SR 1,64 SR
2019-10-30 1,74 SR 1,93 SR
2019-10-29 1,35 SR 1,74 SR
2019-10-28 1,33 SR 1,35 SR
2019-10-27 1,11 SR 1,33 SR
2019-10-26 1,12 SR 1,11 SR
2019-10-25 1,09 SR 1,12 SR
2019-10-24 0,806951 SR 1,09 SR
2019-10-23 0,886346 SR 0,806951 SR
2019-10-22 0,904387 SR 0,886346 SR
2019-10-21 0,910425 SR 0,904387 SR
2019-10-20 0,835607 SR 0,910425 SR
2019-10-19 0,957986 SR 0,835607 SR
2019-10-18 0,847888 SR 0,957986 SR
2019-10-17 0,746298 SR 0,847888 SR
2019-10-16 1,05 SR 0,746298 SR