Tiền ảo: 5174
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 293.692.599.324 $ 7,7%
Lưu lượng 24 giờ: 81.938.993.769 $
Ưu thế:
BTC 66,4%
ETH 8,45%
XRP 4,52%
fusion  (FSN)
FUSION (FSN)
$1,34 8,5%
0,00578287 ETH 1,3%
232 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$42.964.631
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.572.178
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,22 / $1,37
Nguồn cung khả dụng
32.146.665 / 57.344.000
FSN
USD

FUSION (Tin tức)