Tiền ảo: 5946
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 224.134.696.622 $ 0,63%
Lưu lượng 24 giờ: 49.794.076.282 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,41%
XRP 5,73%
fusion  (FSN)
FUSION (FSN)
$0,236118 -0,52%
0,00135630 ETH -0,77%
279 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$8.354.789
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.661.733
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,234817 / $0,242299
Circulating Supply
35.314.807 / 57.344.000
FSN
USD

Sàn giao dịch FUSION

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,2791 USDT
0.18% 215 $ 7.630 $
10.438 $
37346,312 FSN
0,63% Gần đây
2
0 $
0,00133758 ETH
1.97% 51 $ 547 $
127.383 $
547080,119 FSN
7,67% Gần đây
3
0 $
0,013734 BNB
0.0% 1.786 $ 25 $
36.498 $
145261,600 FSN-E
2,20% khoảng 2 giờ trước
4
0 $
0,0000341 BTC
0.53% 660 $ 652 $
3.213 $
11451,670 FSN
0,19% Gần đây
5
0 $
0,082391 HT
2.12% 977 $ 451 $
1.202 $
4276,300 FSN
0,07% Gần đây
6
0 $
0,00002791 BTC
4.39% 0 $ 1.250 $
936 $
4079,400 FSN
0,06% Gần đây
7
0 $
0,00002843 BTC
2.01% 36 $ 407 $
894.722 $
3825482,910 FSN
53,84% Gần đây
8
0 $
0,237338 USDT
1.35% 103 $ 272 $
565.024 $
2377349,420 FSN
34,00% Gần đây
9
0 $
0,2497 USDT
6.17% 2 $ 0 $
18.534 $
74120,025 FSN
1,12% Gần đây
10
0 $
0,2467 USDT
10.42% 677 $ 0 $
3.083 $
12470,400 FSN
0,19% Gần đây
11
0 $
0,25 USDT
17.47% 217 $ 0 $
466 $
1864,595 FSN
0,03% Gần đây
12
0 $
0,279 USDT
- - -
56 $
201,883 FSN
0,00% Gần đây -
13
0 $
0,00003406 BTC
- - -
16 $
55,840 FSN
0,00% Gần đây -
14
0 $
0,082385 HT
- - -
7 $
25,966 FSN
0,00% Gần đây -
15
0 $
0,25 USDT
17.47% 217 $ 0 $
0 $
0,000 FSN
0,00% khoảng 3 giờ trước -
16
0 $
0,25 USDT
17.47% 217 $ 0 $
0 $
0,000 FSN
0,00% khoảng 3 giờ trước -
17
0 $
0,0000341 BTC
- - -
0 $
0,000 FSN
0,00% Gần đây -
18
0 $
0,2788 USDT
- - -
0 $
0,000 FSN
0,00% Gần đây -
19
0 $
0,0014502780000003 ETH
11.03% 0 $ 195 $
45 $
175,599 FSN
khoảng 21 giờ trước
20
0 $
0,2679 USD
12.05% 0 $ 155 $
10 $
38,800 FSN
khoảng 12 giờ trước
21
0 $
0,0016896 ETH
54.02% 0 $ 0 $
91 $
308,180 FSN
1 ngày trước
22
0 $
0,00002875 BTC
7.06% 0 $ 2.052 $
557 $
2360,841 FSN
khoảng 11 giờ trước -
23
0 $
0,00135532 ETH
7.93% 0 $ 862 $
36 $
152,447 FSN
khoảng 18 giờ trước -
24
0 $
0,00003408 BTC
32.71% 0 $ 130 $
46 $
168,860 FSN
3 ngày trước -
25
0 $
0,3 USDK
37.93% 47 $ 0 $
3 $
11,300 FSN
4 ngày trước -
26
0 $
0,27 USDT
66.74% 0 $ 0 $
123 $
454,837 FSN
3 ngày trước -
27
0 $
0,31 USD
69.23% 0 $ 0 $
112 $
360,893 FSN
7 ngày trước -
28
1 $
0,00010354 BTC
52.73% 138 $ 0 $
10 $
12,200 FSN
4 ngày trước
29
0 $
3,7 QASH
53.75% 0 $ 40 $
0 $
0,000 FSN
6 ngày trước -
30
0 $
0,001321 ETH
78.78% 0 $ 0 $
0 $
0,000 FSN
6 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale