🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
fuze token  (FUZE)
FUZE Token (FUZE)
$60,01 -1.0%
0,00168316 BTC 7.7%
0,05275811 ETH 3.2%
46 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$28.238
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$48,55 / $78,70
Cung lưu thông
? / 768
FUZE
USD

FUZE Token LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-15 0,0000000000 LTC 190,940 LTC 0,40662427 LTC N/A
2021-01-14 0,0000000000 LTC 147,928 LTC 0,33951040 LTC 0,40662427 LTC
2021-01-13 0,0000000000 LTC 166,465 LTC 0,39679837 LTC 0,33951040 LTC
2021-01-12 0,0000000000 LTC 175,752 LTC 0,46908478 LTC 0,39679837 LTC
2021-01-11 0,0000000000 LTC 165,603 LTC 0,43500950 LTC 0,46908478 LTC
2021-01-10 0,0000000000 LTC 136,450 LTC 0,31352443 LTC 0,43500950 LTC
2021-01-09 0,0000000000 LTC 150,039 LTC 0,35247470 LTC 0,31352443 LTC
2021-01-08 0,0000000000 LTC 220,644 LTC 0,53287571 LTC 0,35247470 LTC
2021-01-07 0,0000000000 LTC 139,305 LTC 0,24893040 LTC 0,53287571 LTC
2021-01-06 0,0000000000 LTC 171,058 LTC 0,23115096 LTC 0,24893040 LTC
2021-01-05 0,0000000000 LTC 171,363 LTC 0,18727070 LTC 0,23115096 LTC
2021-01-04 0,0000000000 LTC 103,109 LTC 0,15921766 LTC 0,18727070 LTC
2021-01-03 0,0000000000 LTC 157,315 LTC 0,35463729 LTC 0,15921766 LTC
2021-01-02 0,0000000000 LTC 152,792 LTC 0,31551490 LTC 0,35463729 LTC
2021-01-01 0,0000000000 LTC 90,873 LTC 0,31274304 LTC 0,31551490 LTC
2020-12-31 0,0000000000 LTC 142,695 LTC 0,52034105 LTC 0,31274304 LTC
2020-12-30 0,0000000000 LTC 130,086 LTC 0,50376350 LTC 0,52034105 LTC
2020-12-29 0,0000000000 LTC 130,259 LTC 0,44245805 LTC 0,50376350 LTC
2020-12-28 0,0000000000 LTC 116,901 LTC 0,42192601 LTC 0,44245805 LTC
2020-12-27 0,0000000000 LTC 127,111 LTC 0,50350810 LTC 0,42192601 LTC
2020-12-26 0,0000000000 LTC 124,998 LTC 0,47110356 LTC 0,50350810 LTC
2020-12-25 0,0000000000 LTC 134,212 LTC 0,55839142 LTC 0,47110356 LTC
2020-12-24 0,0000000000 LTC 154,285 LTC 0,67676028 LTC 0,55839142 LTC
2020-12-23 0,0000000000 LTC 129,063 LTC 0,64070053 LTC 0,67676028 LTC
2020-12-22 0,0000000000 LTC 139,174 LTC 0,65731806 LTC 0,64070053 LTC
2020-12-21 0,0000000000 LTC 123,544 LTC 0,56532337 LTC 0,65731806 LTC
2020-12-20 0,0000000000 LTC 95,200 LTC 0,58656436 LTC 0,56532337 LTC
2020-12-19 0,0000000000 LTC 135,606 LTC 0,77539478 LTC 0,58656436 LTC
2020-12-18 0,0000000000 LTC 139,207 LTC 0,91494864 LTC 0,77539478 LTC
2020-12-17 0,0000000000 LTC 132,273 LTC 1,017924 LTC 0,91494864 LTC
2020-12-16 0,0000000000 LTC 166,305 LTC 1,096841 LTC 1,017924 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android