👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
fuze token  (FUZE)
FUZE Token (FUZE)
$54,67 -26.7%
0,23400246 ETH -19.4%
16 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$5.093,05
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$52,05 / $80,16
Cung lưu thông
? / 835
FUZE
USD

FUZE Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-26 261,04 SR N/A
2020-02-25 303,81 SR 261,04 SR
2020-02-24 306,60 SR 303,81 SR
2020-02-23 272,46 SR 306,60 SR
2020-02-22 269,82 SR 272,46 SR
2020-02-21 180,23 SR 269,82 SR
2020-02-20 225,73 SR 180,23 SR
2020-02-19 374,98 SR 225,73 SR
2020-02-18 389,12 SR 374,98 SR
2020-02-17 392,12 SR 389,12 SR
2020-02-16 379,70 SR 392,12 SR
2020-02-15 408,42 SR 379,70 SR
2020-02-14 436,97 SR 408,42 SR
2020-02-13 368,92 SR 436,97 SR
2020-02-12 310,32 SR 368,92 SR
2020-02-11 275,89 SR 310,32 SR
2020-02-10 288,20 SR 275,89 SR
2020-02-09 225,77 SR 288,20 SR
2020-02-08 238,80 SR 225,77 SR
2020-02-07 228,00 SR 238,80 SR
2020-02-06 247,30 SR 228,00 SR
2020-02-05 214,21 SR 247,30 SR
2020-02-04 194,43 SR 214,21 SR
2020-02-03 235,89 SR 194,43 SR
2020-02-02 288,54 SR 235,89 SR
2020-02-01 168,76 SR 288,54 SR
2020-01-31 185,21 SR 168,76 SR
2020-01-30 205,15 SR 185,21 SR
2020-01-29 215,52 SR 205,15 SR
2020-01-28 150,39 SR 215,52 SR
2020-01-27 251,47 SR 150,39 SR
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android