🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
galore  (GAL)
Galore (GAL)
$0,00042357 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-01-23 09:30:03 UTC (2 tháng trước)
10 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 2.870.000
GAL
USD

Galore (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-24 0,00000259 ETH N/A
2020-01-23 0,00000258 ETH 0,00000259 ETH
2020-01-22 0,00000257 ETH 0,00000258 ETH
2020-01-21 0,00000179 ETH 0,00000257 ETH
2020-01-20 0,00000105 ETH 0,00000179 ETH
2020-01-19 0,00000251 ETH 0,00000105 ETH
2020-01-18 0,00000261 ETH 0,00000251 ETH
2020-01-17 0,00000252 ETH 0,00000261 ETH
2020-01-13 0,0000009488 ETH 0,00000252 ETH
2020-01-12 0,0000009488 ETH 0,0000009488 ETH
2020-01-03 0,00000110 ETH 0,0000009488 ETH
2020-01-02 0,00000110 ETH 0,00000110 ETH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android