👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
galore  (GAL)
Galore (GAL)
$0,00037954 -30%
0,00000004 BTC -30%
10 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$11,73
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00019887 / $0,00054415
Cung lưu thông
? / 2.870.000
GAL
USD

Galore (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-19 0,00424653 kr N/A
2020-01-18 0,00421883 kr 0,00424653 kr
2020-01-17 0,00383536 kr 0,00421883 kr
2020-01-13 0,00131553 kr 0,00383536 kr
2020-01-12 0,00131553 kr 0,00131553 kr
2020-01-03 0,00135312 kr 0,00131553 kr
2020-01-02 0,00135312 kr 0,00135312 kr
2019-12-25 0,00181030 kr 0,00135312 kr
2019-12-24 0,00181030 kr 0,00181030 kr
2019-12-23 0,00181030 kr 0,00181030 kr
2019-12-22 0,00429914 kr 0,00181030 kr
2019-12-21 0,00432608 kr 0,00429914 kr
2019-12-20 0,00430853 kr 0,00432608 kr
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android