🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
gemini dollar  (GUSD)
Gemini Dollar (GUSD)
$0,984646 -0.7%
0,00001999 BTC 10.1%
0,00045017 ETH 13.0%
1.042 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$123.982.293
KL giao dịch trong 24 giờ
$10.055.905
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,964266 / $1,01
Cung lưu thông
125.520.446 / 125.520.446
GUSD
USD

Gemini Dollar VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-23 12.356.156 Bs.F 632.372 Bs.F 0,099932 Bs.F N/A
2021-04-22 12.487.547 Bs.F 1.042.467 Bs.F 0,099136 Bs.F 0,099932 Bs.F
2021-04-21 12.553.924 Bs.F 952.285 Bs.F 0,100792 Bs.F 0,099136 Bs.F
2021-04-20 12.374.816 Bs.F 1.021.964 Bs.F 0,099223 Bs.F 0,100792 Bs.F
2021-04-19 12.625.814 Bs.F 1.040.888 Bs.F 0,099449 Bs.F 0,099223 Bs.F
2021-04-18 12.636.247 Bs.F 498.529 Bs.F 0,099510 Bs.F 0,099449 Bs.F
2021-04-17 12.612.749 Bs.F 1.140.633 Bs.F 0,099434 Bs.F 0,099510 Bs.F
2021-04-16 12.584.264 Bs.F 1.016.457 Bs.F 0,100935 Bs.F 0,099434 Bs.F
2021-04-15 12.622.757 Bs.F 1.041.015 Bs.F 0,099752 Bs.F 0,100935 Bs.F
2021-04-14 13.330.775 Bs.F 558.959 Bs.F 0,100251 Bs.F 0,099752 Bs.F
2021-04-13 13.026.944 Bs.F 820.631 Bs.F 0,098886 Bs.F 0,100251 Bs.F
2021-04-12 13.193.414 Bs.F 702.847 Bs.F 0,100150 Bs.F 0,098886 Bs.F
2021-04-11 12.965.099 Bs.F 671.747 Bs.F 0,098144 Bs.F 0,100150 Bs.F
2021-04-10 13.506.295 Bs.F 639.613 Bs.F 0,102317 Bs.F 0,098144 Bs.F
2021-04-09 13.484.749 Bs.F 199.815 Bs.F 0,099839 Bs.F 0,102317 Bs.F
2021-04-08 13.155.710 Bs.F 797.885 Bs.F 0,099392 Bs.F 0,099839 Bs.F
2021-04-07 12.813.722 Bs.F 780.626 Bs.F 0,100895 Bs.F 0,099392 Bs.F
2021-04-06 12.630.415 Bs.F 339.820 Bs.F 0,100184 Bs.F 0,100895 Bs.F
2021-04-05 12.327.186 Bs.F 734.204 Bs.F 0,100084 Bs.F 0,100184 Bs.F
2021-04-04 12.314.804 Bs.F 771.161 Bs.F 0,099533 Bs.F 0,100084 Bs.F
2021-04-03 12.333.212 Bs.F 361.013 Bs.F 0,099900 Bs.F 0,099533 Bs.F
2021-04-02 12.445.865 Bs.F 246.173 Bs.F 0,099364 Bs.F 0,099900 Bs.F
2021-04-01 12.426.207 Bs.F 385.345 Bs.F 0,099664 Bs.F 0,099364 Bs.F
2021-03-31 12.535.597 Bs.F 366.384 Bs.F 0,099908 Bs.F 0,099664 Bs.F
2021-03-30 12.600.006 Bs.F 889.785 Bs.F 0,101000 Bs.F 0,099908 Bs.F
2021-03-29 12.251.362 Bs.F 351.853 Bs.F 0,099865 Bs.F 0,101000 Bs.F
2021-03-28 12.172.808 Bs.F 371.605 Bs.F 0,099693 Bs.F 0,099865 Bs.F
2021-03-27 11.865.318 Bs.F 317.362 Bs.F 0,100094 Bs.F 0,099693 Bs.F
2021-03-26 11.957.402 Bs.F 807.130 Bs.F 0,099430 Bs.F 0,100094 Bs.F
2021-03-25 11.922.548 Bs.F 809.932 Bs.F 0,097959 Bs.F 0,099430 Bs.F
2021-03-24 12.027.530 Bs.F 739.659 Bs.F 0,099502 Bs.F 0,097959 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android