gexan  (GEX)
Gexan (GEX)
$0,00142555 -61.5%
0,00000012 BTC -61.9%
66 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.899,06
KL giao dịch trong 24 giờ
$181,62
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00140633 / $0,00371112
Cung lưu thông
3.435.670 / 21.000.000
GEX
USD

Gexan NZD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-06 0,00214187 NZ$ N/A
2020-08-05 0,00212666 NZ$ 0,00214187 NZ$
2020-08-04 0,00507074 NZ$ 0,00212666 NZ$
2020-08-03 0,00483232 NZ$ 0,00507074 NZ$
2020-08-02 0,00355349 NZ$ 0,00483232 NZ$
2020-08-01 0,00483979 NZ$ 0,00355349 NZ$
2020-07-31 0,00548882 NZ$ 0,00483979 NZ$
2020-07-30 0,00559620 NZ$ 0,00548882 NZ$
2020-07-29 0,00567698 NZ$ 0,00559620 NZ$
2020-07-28 0,00529225 NZ$ 0,00567698 NZ$
2020-07-27 0,00519325 NZ$ 0,00529225 NZ$
2020-07-26 0,00496350 NZ$ 0,00519325 NZ$
2020-07-25 0,00560741 NZ$ 0,00496350 NZ$
2020-07-24 0,00611647 NZ$ 0,00560741 NZ$
2020-07-23 0,00640145 NZ$ 0,00611647 NZ$
2020-07-22 0,00628032 NZ$ 0,00640145 NZ$
2020-07-21 0,00287053 NZ$ 0,00628032 NZ$
2020-07-20 0,00594569 NZ$ 0,00287053 NZ$
2020-07-19 0,00287746 NZ$ 0,00594569 NZ$
2020-07-18 0,00511855 NZ$ 0,00287746 NZ$
2020-07-17 0,00504209 NZ$ 0,00511855 NZ$
2020-07-16 0,00894439 NZ$ 0,00504209 NZ$
2020-07-15 0,00950366 NZ$ 0,00894439 NZ$
2020-07-14 0,01176205 NZ$ 0,00950366 NZ$
2020-07-13 0,00892140 NZ$ 0,01176205 NZ$
2020-07-12 0,01186110 NZ$ 0,00892140 NZ$
2020-07-11 0,00537092 NZ$ 0,01186110 NZ$
2020-07-10 0,00464941 NZ$ 0,00537092 NZ$
2020-07-09 0,01104502 NZ$ 0,00464941 NZ$
2020-07-08 0,01177765 NZ$ 0,01104502 NZ$
2020-07-07 0,01149942 NZ$ 0,01177765 NZ$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android