Rank #
148 người thích điều này
gimli  (GIM)
Gimli (GIM)
148 người thích điều này
Show Info
Hide Info

Gimli to BITS Chart

Tỷ lệ chuyển đổi từ Gimli sang BITS cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

Where can I buy and sell Gimli?

Gimli has a global 24-hour trading volume of . Gimli can be traded across 5 different markets (full list) and is most actively traded in . Read more about Gimli.

7-day price history of Gimli (GIM) to BITS

Compare the price & changes of Gimli in BITS for the week.
Ngày Day of the week 1 GIM to BITS 24hr Changes Change %
October 21, 2021 Thursday N/A N/A ?
October 20, 2021 Wednesday N/A N/A ?
October 19, 2021 Tuesday N/A N/A ?
October 18, 2021 Monday N/A N/A ?
October 17, 2021 Sunday N/A N/A ?
October 16, 2021 Saturday N/A N/A ?
October 15, 2021 Friday N/A N/A ?

Convert Gimli (GIM) to BITS

GIM BITS
0.01 -
0.1 -
1 -
2 -
5 -
10 -
20 -
50 -
100 -
1000 -

Convert Bits (BITS) to GIM

BITS GIM
0.01 -
0.1 -
1 -
2 -
5 -
10 -
20 -
50 -
100 -
1000 -
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android