Rank #
148 người thích điều này
gimli  (GIM)
Gimli (GIM)
148 người thích điều này
Show Info
Hide Info

Gimli to VND Chart

Tỷ lệ chuyển đổi từ Gimli sang VND cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

Where can I buy and sell Gimli?

Gimli has a global 24-hour trading volume of . Gimli can be traded across 5 different markets (full list) and is most actively traded in . Read more about Gimli.

7-day price history of Gimli (GIM) to VND

Compare the price & changes of Gimli in VND for the week.
Ngày Day of the week 1 GIM to VND 24hr Changes Change %
October 23, 2021 Saturday N/A N/A ?
October 22, 2021 Friday N/A N/A ?
October 21, 2021 Thursday N/A N/A ?
October 20, 2021 Wednesday N/A N/A ?
October 19, 2021 Tuesday N/A N/A ?
October 18, 2021 Monday N/A N/A ?
October 17, 2021 Sunday N/A N/A ?

Convert Gimli (GIM) to VND

GIM VND
0.01 0.112961
0.1 1.13
1 11.30
2 22.59
5 56.48
10 112.96
20 225.92
50 564.80
100 1129.61
1000 11296.09

Convert Vietnamese đồng (VND) to GIM

VND GIM
0.01 0.00088526
0.1 0.00885262
1 0.088526
2 0.177052
5 0.442631
10 0.885262
20 1.77
50 4.43
100 8.85
1000 88.53
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android