Tiền ảo: 4388
Sàn giao dịch: 313
Giá trị vốn hóa thị trường: 184.728.277.829 $ 3,0%
Lưu lượng 24 giờ: 43.260.967.053 $
Ưu thế:
BTC 52,9%
ETH 10,0%
XRP 7,41%
git money  (GIT MONEY)
Git Money (GIT MONEY)
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / ?
GIT MONEY
USD

Git Money (Nhà phát triển)

189
Sao
33
Người xem
61
Bản cập nhật
37
Người đóng góp
141
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề