Tiền ảo: 4681
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 253.031.204.783 $ 4,3%
Lưu lượng 24 giờ: 58.575.980.951 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,48%
git money  (GIT MONEY)
Git Money (GIT MONEY)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / ?
GIT MONEY
USD

Git Money (Nhà phát triển)

190
Sao
33
Người xem
61
Bản cập nhật
37
Người đóng góp
141
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề