Tìm kiếm
Tiền ảo: 4371
Sàn giao dịch: 307
Giá trị vốn hóa thị trường: 176.958.730.215 $ -2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 34.167.278.184 $
Ưu thế:
BTC 52,3%
ETH 10,1%
XRP 7,56%
git money  (GIT MONEY)
Git Money (GIT MONEY)
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / ?
GIT MONEY
USD

Sàn giao dịch Git Money

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
N/A