Tiền ảo: 4681
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 252.392.952.329 $ 4,7%
Lưu lượng 24 giờ: 59.730.271.766 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,48%
git money  (GIT MONEY)
Git Money (GIT MONEY)
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
? / ?
GIT MONEY
USD

Sàn giao dịch Git Money

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
N/A