🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
global trust coin  (GTC)
Global Trust Coin (GTC)
$0,01465485 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-11-19 07:04:55 UTC (12 ngày trước)
23 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 100.000.000.000
GTC
USD

Global Trust Coin USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-20 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,01465485 $ N/A
2020-11-19 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,01465485 $ 0,01465485 $
2020-11-18 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,01465485 $ 0,01465485 $
2020-11-04 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,01465485 $ 0,01465485 $
2020-11-03 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,01465485 $ 0,01465485 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android