Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 195.655.910.120 $ 0,96%
Lưu lượng 24 giờ: 37.969.387.813 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,03%
XRP 4,84%
goeureka  (GOT)
GOeureka (GOT)
$0,00006029 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-12-11 16:32:23 UTC (1 ngày trước)
19 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 400.038.195
GOT
USD

GOeureka (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-12 0,00000386 BNB N/A
2019-12-11 0,00000386 BNB 0,00000386 BNB
2019-12-10 0,00000386 BNB 0,00000386 BNB
2019-12-09 0,00000386 BNB 0,00000386 BNB
2019-12-08 0,00000208 BNB 0,00000386 BNB
2019-12-06 0,00000208 BNB 0,00000208 BNB
2019-12-04 0,00000208 BNB 0,00000208 BNB
2019-12-03 0,00000208 BNB 0,00000208 BNB
2019-11-30 0,00000208 BNB 0,00000208 BNB
2019-11-26 0,00000208 BNB 0,00000208 BNB
2019-11-18 0,00000208 BNB 0,00000208 BNB
2019-11-17 0,00000208 BNB 0,00000208 BNB
2019-11-16 0,00000228 BNB 0,00000208 BNB
2019-11-15 0,00000228 BNB 0,00000228 BNB
2019-11-14 0,00000228 BNB 0,00000228 BNB
2019-11-13 0,00000228 BNB 0,00000228 BNB