Tiền ảo: 4956
Sàn giao dịch: 343
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.786.188.000 $ 2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 57.672.138.398 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 9,99%
XRP 6,36%
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
BCH0,00000004 67%
0,00000006 ETH 66%
24 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
BCH0,11491644
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BCH0,00000002 / BCH0,00000009
Nguồn cung khả dụng
? / 10.000.000.000
GOLD
BCH

GOLD - Bitcoin Cash Biểu đồ (GOLD/BCH)

Tỷ lệ chuyển đổi từ GOLD sang BCH cho ngày hôm nay là BCH0,00000004. Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BCH0,11491644

1h
24h
7d
14d
30d
1y
67%
63%
40%
12%

We're indexing our data. Come back later!