Tiền ảo: 4708
Sàn giao dịch: 332
Giá trị vốn hóa thị trường: 272.379.855.149 $ 10%
Lưu lượng 24 giờ: 67.834.095.341 $
Ưu thế:
BTC 57,3%
ETH 10,5%
XRP 6,38%
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,00000869 9,7%
0,00000003 ETH 2,0%
23 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$19.934,02
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00000792 / $0,00001747
Nguồn cung khả dụng
0 / 10.000.000.000
GOLD
USD