Rank #N/A
444 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000061042971 -0.1%
0,00000000 BTC 0.0%
0,00000002 ETH 0.1%
444 người thích điều này
$0,000061101279
24H Range
$0,000061101279
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $1,44
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 DH 0,209399 DH 0,00020940 DH N/A
2021-10-12 0,000000000000 DH 0,209399 DH 0,00020940 DH 0,00020940 DH
2021-10-11 0,000000000000 DH 19,17 DH 0,00020183 DH 0,00020940 DH
2021-10-10 0,000000000000 DH 57,28 DH 0,00020159 DH 0,00020183 DH
2021-10-09 0,000000000000 DH 57,28 DH 0,00020159 DH 0,00020159 DH
2021-10-04 0,000000000000 DH 1,94 DH 0,00017633 DH 0,00020159 DH
2021-10-03 0,000000000000 DH 1,78 DH 0,00017607 DH 0,00017633 DH
2021-10-02 0,000000000000 DH 1,78 DH 0,00017607 DH 0,00017607 DH
2021-09-28 0,000000000000 DH 0,724321 DH 0,00016096 DH 0,00017607 DH
2021-09-27 0,000000000000 DH 0,724321 DH 0,00016096 DH 0,00016096 DH
2021-09-25 0,000000000000 DH 1,67 DH 0,00016039 DH 0,00016096 DH
2021-09-24 0,000000000000 DH 0,355533 DH 0,00016161 DH 0,00016039 DH
2021-09-23 0,000000000000 DH 0,355533 DH 0,00016161 DH 0,00016161 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android