Rank #N/A
428 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (7 ngày trước)
428 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 BCH 0,00009604 BCH 0,000000096038 BCH N/A
2021-10-12 0,000000000000 BCH 0,00009604 BCH 0,000000096038 BCH 0,000000096038 BCH
2021-10-11 0,000000000000 BCH 0,00884763 BCH 0,000000093133 BCH 0,000000096038 BCH
2021-10-10 0,000000000000 BCH 0,02527797 BCH 0,000000088966 BCH 0,000000093133 BCH
2021-10-09 0,000000000000 BCH 0,02527797 BCH 0,000000088966 BCH 0,000000088966 BCH
2021-10-04 0,000000000000 BCH 0,00095605 BCH 0,000000086913 BCH 0,000000088966 BCH
2021-10-03 0,000000000000 BCH 0,00089042 BCH 0,000000088161 BCH 0,000000086913 BCH
2021-10-02 0,000000000000 BCH 0,00089042 BCH 0,000000088161 BCH 0,000000088161 BCH
2021-09-28 0,000000000000 BCH 0,00038992 BCH 0,000000086649 BCH 0,000000088161 BCH
2021-09-27 0,000000000000 BCH 0,00038992 BCH 0,000000086649 BCH 0,000000086649 BCH
2021-09-25 0,000000000000 BCH 0,00087295 BCH 0,000000083946 BCH 0,000000086649 BCH
2021-09-24 0,000000000000 BCH 0,00017854 BCH 0,000000081156 BCH 0,000000083946 BCH
2021-09-23 0,000000000000 BCH 0,00017854 BCH 0,000000081156 BCH 0,000000081156 BCH
2021-09-21 0,000000000000 BCH 0,00008717 BCH 0,000000078465 BCH 0,000000081156 BCH
2021-09-20 0,000000000000 BCH 0,11473078 BCH 0,000000077372 BCH 0,000000078465 BCH
2021-09-19 0,000000000000 BCH 0,00764284 BCH 0,000000076428 BCH 0,000000077372 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android