Rank #N/A
430 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (8 ngày trước)
430 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 BTC 0,000001000000 BTC 0,000000001000 BTC N/A
2021-10-12 0,000000000000 BTC 0,000001000000 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-10-11 0,000000000000 BTC 0,00009500 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-10-10 0,000000000000 BTC 0,00028413 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-10-09 0,000000000000 BTC 0,00028413 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-10-04 0,000000000000 BTC 0,00001100 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-10-03 0,000000000000 BTC 0,00001010 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-10-02 0,000000000000 BTC 0,00001010 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-09-28 0,000000000000 BTC 0,00000450 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-09-27 0,000000000000 BTC 0,00000450 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-09-25 0,000000000000 BTC 0,00001040 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-09-24 0,000000000000 BTC 0,00000220 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-09-23 0,000000000000 BTC 0,00000220 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-09-21 0,000000000000 BTC 0,00000111 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
2021-09-20 0,000000000000 BTC 0,00148284 BTC 0,000000001000 BTC 0,000000001000 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android