Rank #N/A
413 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000043823141 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-09-27 11:14:54 UTC (1 ngày trước)
413 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-28 0,000000000000 CLP$ 156,11 CLP$ 0,03469138 CLP$ N/A
2021-09-25 0,000000000000 CLP$ 356,62 CLP$ 0,03429326 CLP$ 0,03469138 CLP$
2021-09-24 0,000000000000 CLP$ 76,24 CLP$ 0,03465320 CLP$ 0,03429326 CLP$
2021-09-23 0,000000000000 CLP$ 76,24 CLP$ 0,03465320 CLP$ 0,03465320 CLP$
2021-09-21 0,000000000000 CLP$ 39,80 CLP$ 0,03582122 CLP$ 0,03465320 CLP$
2021-09-20 0,000000000000 CLP$ 55.119 CLP$ 0,03717112 CLP$ 0,03582122 CLP$
2021-09-19 0,000000000000 CLP$ 3.809,02 CLP$ 0,03809024 CLP$ 0,03717112 CLP$
2021-09-18 0,000000000000 CLP$ 3.809,02 CLP$ 0,03809024 CLP$ 0,03809024 CLP$
2021-09-16 0,000000000000 CLP$ 37,74 CLP$ 0,03773691 CLP$ 0,03809024 CLP$
2021-09-15 0,000000000000 CLP$ 1.139,11 CLP$ 0,073264 CLP$ 0,03773691 CLP$
2021-09-14 0,000000000000 CLP$ 178,81 CLP$ 0,03549195 CLP$ 0,073264 CLP$
2021-09-13 0,000000000000 CLP$ 434,35 CLP$ 0,071889 CLP$ 0,03549195 CLP$
2021-09-12 0,000000000000 CLP$ 701,69 CLP$ 0,071594 CLP$ 0,071889 CLP$
2021-09-11 0,000000000000 CLP$ 6.895,14 CLP$ 0,03599129 CLP$ 0,071594 CLP$
2021-09-10 0,000000000000 CLP$ 4.178,41 CLP$ 0,03730722 CLP$ 0,03599129 CLP$
2021-09-09 0,000000000000 CLP$ 3.025,37 CLP$ 0,03653788 CLP$ 0,03730722 CLP$
2021-09-08 0,000000000000 CLP$ 4.702,54 CLP$ 0,03651384 CLP$ 0,03653788 CLP$
2021-09-07 0,000000000000 CLP$ 6.349,91 CLP$ 0,04042004 CLP$ 0,03651384 CLP$
2021-09-06 0,000000000000 CLP$ 2.632,90 CLP$ 0,077715 CLP$ 0,04042004 CLP$
2021-09-05 0,000000000000 CLP$ 4.754,19 CLP$ 0,076960 CLP$ 0,077715 CLP$
2021-09-04 0,000000000000 CLP$ 82.749 CLP$ 0,03866780 CLP$ 0,076960 CLP$
2021-09-03 0,000000000000 CLP$ 82.749 CLP$ 0,03866780 CLP$ 0,03866780 CLP$
2021-09-02 0,000000000000 CLP$ 69,48 CLP$ 0,03656749 CLP$ 0,03866780 CLP$
2021-09-01 0,000000000000 CLP$ 69,48 CLP$ 0,03656749 CLP$ 0,03656749 CLP$
2021-08-31 0,000000000000 CLP$ 26.322 CLP$ 0,03760325 CLP$ 0,03656749 CLP$
2021-08-30 0,000000000000 CLP$ 26.322 CLP$ 0,03760325 CLP$ 0,03760325 CLP$
2021-08-29 0,000000000000 CLP$ 115,13 CLP$ 0,03837606 CLP$ 0,03760325 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android