Rank #N/A
444 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (11 ngày trước)
444 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 DOT 0,00169969 DOT 0,00000170 DOT N/A
2021-10-12 0,000000000000 DOT 0,00169969 DOT 0,00000170 DOT 0,00000170 DOT
2021-10-11 0,000000000000 DOT 0,15008160 DOT 0,00000158 DOT 0,00000170 DOT
2021-10-10 0,000000000000 DOT 0,42375211 DOT 0,00000149 DOT 0,00000158 DOT
2021-10-09 0,000000000000 DOT 0,42375211 DOT 0,00000149 DOT 0,00000149 DOT
2021-10-04 0,000000000000 DOT 0,01644010 DOT 0,00000149 DOT 0,00000149 DOT
2021-10-03 0,000000000000 DOT 0,01503434 DOT 0,00000149 DOT 0,00000149 DOT
2021-10-02 0,000000000000 DOT 0,01503434 DOT 0,00000149 DOT 0,00000149 DOT
2021-09-28 0,000000000000 DOT 0,00676767 DOT 0,00000150 DOT 0,00000149 DOT
2021-09-27 0,000000000000 DOT 0,00676767 DOT 0,00000150 DOT 0,00000150 DOT
2021-09-25 0,000000000000 DOT 0,01466725 DOT 0,00000141 DOT 0,00000150 DOT
2021-09-24 0,000000000000 DOT 0,00307894 DOT 0,00000140 DOT 0,00000141 DOT
2021-09-23 0,000000000000 DOT 0,00307894 DOT 0,00000140 DOT 0,00000140 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android