Rank #N/A
444 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000061810917 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-25 02:55:33 UTC (3 ngày trước)
444 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-26 0,000000000000 EOS 0,22940213 EOS 0,00001288 EOS N/A
2021-10-25 0,000000000000 EOS 0,29940044 EOS 0,00001290 EOS 0,00001288 EOS
2021-10-24 0,000000000000 EOS 0,10485387 EOS 0,00001292 EOS 0,00001290 EOS
2021-10-23 0,000000000000 EOS 0,31147542 EOS 0,00001320 EOS 0,00001292 EOS
2021-10-22 0,000000000000 EOS 0,31147542 EOS 0,00001320 EOS 0,00001320 EOS
2021-10-13 0,000000000000 EOS 0,01273983 EOS 0,00001274 EOS 0,00001320 EOS
2021-10-12 0,000000000000 EOS 0,01273983 EOS 0,00001274 EOS 0,00001274 EOS
2021-10-11 0,000000000000 EOS 1,126779 EOS 0,00001186 EOS 0,00001274 EOS
2021-10-10 0,000000000000 EOS 3,120478 EOS 0,00001098 EOS 0,00001186 EOS
2021-10-09 0,000000000000 EOS 3,120478 EOS 0,00001098 EOS 0,00001098 EOS
2021-10-04 0,000000000000 EOS 0,12169837 EOS 0,00001106 EOS 0,00001098 EOS
2021-10-03 0,000000000000 EOS 0,11402294 EOS 0,00001129 EOS 0,00001106 EOS
2021-10-02 0,000000000000 EOS 0,11402294 EOS 0,00001129 EOS 0,00001129 EOS
2021-09-28 0,000000000000 EOS 0,04925225 EOS 0,00001094 EOS 0,00001129 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android