Rank #N/A
444 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (11 ngày trước)
444 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD EUR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 € 0,04935915 € 0,00004936 € N/A
2021-10-12 0,000000000000 € 0,04935915 € 0,00004936 € 0,00004936 €
2021-10-11 0,000000000000 € 4,51 € 0,00004750 € 0,00004936 €
2021-10-10 0,000000000000 € 13,48 € 0,00004744 € 0,00004750 €
2021-10-09 0,000000000000 € 13,48 € 0,00004744 € 0,00004744 €
2021-10-04 0,000000000000 € 0,455471 € 0,00004141 € 0,00004744 €
2021-10-03 0,000000000000 € 0,417586 € 0,00004135 € 0,00004141 €
2021-10-02 0,000000000000 € 0,417586 € 0,00004135 € 0,00004135 €
2021-09-28 0,000000000000 € 0,168471 € 0,00003744 € 0,00004135 €
2021-09-27 0,000000000000 € 0,168471 € 0,00003744 € 0,00003744 €
2021-09-25 0,000000000000 € 0,386860 € 0,00003720 € 0,00003744 €
2021-09-24 0,000000000000 € 0,082552 € 0,00003752 € 0,00003720 €
2021-09-23 0,000000000000 € 0,082552 € 0,00003752 € 0,00003752 €
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android