Rank #N/A
422 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (4 ngày trước)
422 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD HUF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 Ft 17,75 Ft 0,01774507 Ft N/A
2021-10-12 0,000000000000 Ft 17,75 Ft 0,01774507 Ft 0,01774507 Ft
2021-10-11 0,000000000000 Ft 1.629,04 Ft 0,01714777 Ft 0,01774507 Ft
2021-10-10 0,000000000000 Ft 4.853,26 Ft 0,01708105 Ft 0,01714777 Ft
2021-10-09 0,000000000000 Ft 4.853,26 Ft 0,01708105 Ft 0,01708105 Ft
2021-10-04 0,000000000000 Ft 162,93 Ft 0,01481157 Ft 0,01708105 Ft
2021-10-03 0,000000000000 Ft 149,25 Ft 0,01477694 Ft 0,01481157 Ft
2021-10-02 0,000000000000 Ft 149,25 Ft 0,01477694 Ft 0,01477694 Ft
2021-09-28 0,000000000000 Ft 60,32 Ft 0,01340384 Ft 0,01477694 Ft
2021-09-27 0,000000000000 Ft 60,32 Ft 0,01340384 Ft 0,01340384 Ft
2021-09-25 0,000000000000 Ft 137,99 Ft 0,01326952 Ft 0,01340384 Ft
2021-09-24 0,000000000000 Ft 29,34 Ft 0,01333780 Ft 0,01326952 Ft
2021-09-23 0,000000000000 Ft 29,34 Ft 0,01333780 Ft 0,01333780 Ft
2021-09-21 0,000000000000 Ft 15,29 Ft 0,01376680 Ft 0,01333780 Ft
2021-09-20 0,000000000000 Ft 21.135 Ft 0,01425274 Ft 0,01376680 Ft
2021-09-19 0,000000000000 Ft 1.461,05 Ft 0,01461054 Ft 0,01425274 Ft
2021-09-18 0,000000000000 Ft 1.461,05 Ft 0,01461054 Ft 0,01461054 Ft
2021-09-16 0,000000000000 Ft 14,31 Ft 0,01431165 Ft 0,01461054 Ft
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android