Rank #N/A
444 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (11 ngày trước)
444 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD INR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 ₹ 4,30 ₹ 0,00429853 ₹ N/A
2021-10-12 0,000000000000 ₹ 4,30 ₹ 0,00429853 ₹ 0,00429853 ₹
2021-10-11 0,000000000000 ₹ 392,21 ₹ 0,00412849 ₹ 0,00429853 ₹
2021-10-10 0,000000000000 ₹ 1.171,62 ₹ 0,00412353 ₹ 0,00412849 ₹
2021-10-09 0,000000000000 ₹ 1.171,62 ₹ 0,00412353 ₹ 0,00412353 ₹
2021-10-04 0,000000000000 ₹ 39,16 ₹ 0,00355978 ₹ 0,00412353 ₹
2021-10-03 0,000000000000 ₹ 35,90 ₹ 0,00355452 ₹ 0,00355978 ₹
2021-10-02 0,000000000000 ₹ 35,90 ₹ 0,00355452 ₹ 0,00355452 ₹
2021-09-28 0,000000000000 ₹ 14,56 ₹ 0,00323529 ₹ 0,00355452 ₹
2021-09-27 0,000000000000 ₹ 14,56 ₹ 0,00323529 ₹ 0,00323529 ₹
2021-09-25 0,000000000000 ₹ 33,46 ₹ 0,00321764 ₹ 0,00323529 ₹
2021-09-24 0,000000000000 ₹ 7,13 ₹ 0,00323864 ₹ 0,00321764 ₹
2021-09-23 0,000000000000 ₹ 7,13 ₹ 0,00323864 ₹ 0,00323864 ₹
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android