Rank #N/A
422 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (4 ngày trước)
422 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 KD 0,01719645 KD 0,00001720 KD N/A
2021-10-12 0,000000000000 KD 0,01719645 KD 0,00001720 KD 0,00001720 KD
2021-10-11 0,000000000000 KD 1,57 KD 0,00001657 KD 0,00001720 KD
2021-10-10 0,000000000000 KD 4,70 KD 0,00001655 KD 0,00001657 KD
2021-10-09 0,000000000000 KD 4,70 KD 0,00001655 KD 0,00001655 KD
2021-10-04 0,000000000000 KD 0,159187 KD 0,00001447 KD 0,00001655 KD
2021-10-03 0,000000000000 KD 0,145946 KD 0,00001445 KD 0,00001447 KD
2021-10-02 0,000000000000 KD 0,145946 KD 0,00001445 KD 0,00001445 KD
2021-09-28 0,000000000000 KD 0,059393 KD 0,00001320 KD 0,00001445 KD
2021-09-27 0,000000000000 KD 0,059393 KD 0,00001320 KD 0,00001320 KD
2021-09-25 0,000000000000 KD 0,136677 KD 0,00001314 KD 0,00001320 KD
2021-09-24 0,000000000000 KD 0,02913105 KD 0,00001324 KD 0,00001314 KD
2021-09-23 0,000000000000 KD 0,02913105 KD 0,00001324 KD 0,00001324 KD
2021-09-21 0,000000000000 KD 0,01527249 KD 0,00001375 KD 0,00001324 KD
2021-09-20 0,000000000000 KD 21,15 KD 0,00001426 KD 0,00001375 KD
2021-09-19 0,000000000000 KD 1,46 KD 0,00001461 KD 0,00001426 KD
2021-09-18 0,000000000000 KD 1,46 KD 0,00001461 KD 0,00001461 KD
2021-09-16 0,000000000000 KD 0,01456910 KD 0,00001457 KD 0,00001461 KD
2021-09-15 0,000000000000 KD 0,437182 KD 0,00002812 KD 0,00001457 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android