Rank #N/A
428 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (7 ngày trước)
428 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 Rs 11,40 Rs 0,01140261 Rs N/A
2021-10-12 0,000000000000 Rs 11,40 Rs 0,01140261 Rs 0,01140261 Rs
2021-10-11 0,000000000000 Rs 1.043,48 Rs 0,01098404 Rs 0,01140261 Rs
2021-10-10 0,000000000000 Rs 3.117,16 Rs 0,01097086 Rs 0,01098404 Rs
2021-10-09 0,000000000000 Rs 3.117,16 Rs 0,01097086 Rs 0,01097086 Rs
2021-10-04 0,000000000000 Rs 105,46 Rs 0,00958717 Rs 0,01097086 Rs
2021-10-03 0,000000000000 Rs 96,69 Rs 0,00957298 Rs 0,00958717 Rs
2021-10-02 0,000000000000 Rs 96,69 Rs 0,00957298 Rs 0,00957298 Rs
2021-09-28 0,000000000000 Rs 39,45 Rs 0,00876644 Rs 0,00957298 Rs
2021-09-27 0,000000000000 Rs 39,45 Rs 0,00876644 Rs 0,00876644 Rs
2021-09-25 0,000000000000 Rs 90,35 Rs 0,00868875 Rs 0,00876644 Rs
2021-09-24 0,000000000000 Rs 19,41 Rs 0,00882272 Rs 0,00868875 Rs
2021-09-23 0,000000000000 Rs 19,41 Rs 0,00882272 Rs 0,00882272 Rs
2021-09-21 0,000000000000 Rs 10,17 Rs 0,00915733 Rs 0,00882272 Rs
2021-09-20 0,000000000000 Rs 14.024,69 Rs 0,00945799 Rs 0,00915733 Rs
2021-09-19 0,000000000000 Rs 969,19 Rs 0,00969186 Rs 0,00945799 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android