Rank #N/A
444 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000061042971 -0.1%
0,00000000 BTC 0.0%
0,00000002 ETH 0.1%
444 người thích điều này
$0,000061101279
24H Range
$0,000061101279
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $1,44
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 LTC 0,00032231 LTC 0,000000322311 LTC N/A
2021-10-12 0,000000000000 LTC 0,00032231 LTC 0,000000322311 LTC 0,000000322311 LTC
2021-10-11 0,000000000000 LTC 0,02951920 LTC 0,000000310728 LTC 0,000000322311 LTC
2021-10-10 0,000000000000 LTC 0,08653687 LTC 0,000000304567 LTC 0,000000310728 LTC
2021-10-09 0,000000000000 LTC 0,08653687 LTC 0,000000304567 LTC 0,000000304567 LTC
2021-10-04 0,000000000000 LTC 0,00314452 LTC 0,000000285865 LTC 0,000000304567 LTC
2021-10-03 0,000000000000 LTC 0,00289347 LTC 0,000000286483 LTC 0,000000285865 LTC
2021-10-02 0,000000000000 LTC 0,00289347 LTC 0,000000286483 LTC 0,000000286483 LTC
2021-09-28 0,000000000000 LTC 0,00129356 LTC 0,000000287457 LTC 0,000000286483 LTC
2021-09-27 0,000000000000 LTC 0,00129356 LTC 0,000000287457 LTC 0,000000287457 LTC
2021-09-25 0,000000000000 LTC 0,00292942 LTC 0,000000281702 LTC 0,000000287457 LTC
2021-09-24 0,000000000000 LTC 0,00060272 LTC 0,000000273962 LTC 0,000000281702 LTC
2021-09-23 0,000000000000 LTC 0,00060272 LTC 0,000000273962 LTC 0,000000273962 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android