Rank #N/A
431 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (8 ngày trước)
431 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD NZD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 NZ$ 0,082296 NZ$ 0,00008230 NZ$ N/A
2021-10-12 0,000000000000 NZ$ 0,082296 NZ$ 0,00008230 NZ$ 0,00008230 NZ$
2021-10-11 0,000000000000 NZ$ 7,54 NZ$ 0,00007941 NZ$ 0,00008230 NZ$
2021-10-10 0,000000000000 NZ$ 22,50 NZ$ 0,00007918 NZ$ 0,00007941 NZ$
2021-10-09 0,000000000000 NZ$ 22,50 NZ$ 0,00007918 NZ$ 0,00007918 NZ$
2021-10-04 0,000000000000 NZ$ 0,760052 NZ$ 0,00006910 NZ$ 0,00007918 NZ$
2021-10-03 0,000000000000 NZ$ 0,697769 NZ$ 0,00006909 NZ$ 0,00006910 NZ$
2021-10-02 0,000000000000 NZ$ 0,697769 NZ$ 0,00006909 NZ$ 0,00006909 NZ$
2021-09-28 0,000000000000 NZ$ 0,281750 NZ$ 0,00006261 NZ$ 0,00006909 NZ$
2021-09-27 0,000000000000 NZ$ 0,281750 NZ$ 0,00006261 NZ$ 0,00006261 NZ$
2021-09-25 0,000000000000 NZ$ 0,644457 NZ$ 0,00006197 NZ$ 0,00006261 NZ$
2021-09-24 0,000000000000 NZ$ 0,137390 NZ$ 0,00006245 NZ$ 0,00006197 NZ$
2021-09-23 0,000000000000 NZ$ 0,137390 NZ$ 0,00006245 NZ$ 0,00006245 NZ$
2021-09-21 0,000000000000 NZ$ 0,072276 NZ$ 0,00006505 NZ$ 0,00006245 NZ$
2021-09-20 0,000000000000 NZ$ 99,90 NZ$ 0,00006737 NZ$ 0,00006505 NZ$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android