Rank #N/A
428 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (7 ngày trước)
428 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 ₱ 2,90 ₱ 0,00289700 ₱ N/A
2021-10-12 0,000000000000 ₱ 2,90 ₱ 0,00289700 ₱ 0,00289700 ₱
2021-10-11 0,000000000000 ₱ 264,10 ₱ 0,00278001 ₱ 0,00289700 ₱
2021-10-10 0,000000000000 ₱ 788,98 ₱ 0,00277682 ₱ 0,00278001 ₱
2021-10-09 0,000000000000 ₱ 788,98 ₱ 0,00277682 ₱ 0,00277682 ₱
2021-10-04 0,000000000000 ₱ 26,86 ₱ 0,00244163 ₱ 0,00277682 ₱
2021-10-03 0,000000000000 ₱ 24,62 ₱ 0,00243802 ₱ 0,00244163 ₱
2021-10-02 0,000000000000 ₱ 24,62 ₱ 0,00243802 ₱ 0,00243802 ₱
2021-09-28 0,000000000000 ₱ 10,07 ₱ 0,00223675 ₱ 0,00243802 ₱
2021-09-27 0,000000000000 ₱ 10,07 ₱ 0,00223675 ₱ 0,00223675 ₱
2021-09-25 0,000000000000 ₱ 23,04 ₱ 0,00221572 ₱ 0,00223675 ₱
2021-09-24 0,000000000000 ₱ 4,86 ₱ 0,00220881 ₱ 0,00221572 ₱
2021-09-23 0,000000000000 ₱ 4,86 ₱ 0,00220881 ₱ 0,00220881 ₱
2021-09-21 0,000000000000 ₱ 2,54 ₱ 0,00229050 ₱ 0,00220881 ₱
2021-09-20 0,000000000000 ₱ 3.516,51 ₱ 0,00237147 ₱ 0,00229050 ₱
2021-09-19 0,000000000000 ₱ 243,03 ₱ 0,00243032 ₱ 0,00237147 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android