Rank #N/A
422 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (4 ngày trước)
422 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD SEK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 kr 0,500402 kr 0,00050040 kr N/A
2021-10-12 0,000000000000 kr 0,500402 kr 0,00050040 kr 0,00050040 kr
2021-10-11 0,000000000000 kr 45,62 kr 0,00048016 kr 0,00050040 kr
2021-10-10 0,000000000000 kr 136,20 kr 0,00047935 kr 0,00048016 kr
2021-10-09 0,000000000000 kr 136,20 kr 0,00047935 kr 0,00047935 kr
2021-10-04 0,000000000000 kr 4,62 kr 0,00042039 kr 0,00047935 kr
2021-10-03 0,000000000000 kr 4,24 kr 0,00041937 kr 0,00042039 kr
2021-10-02 0,000000000000 kr 4,24 kr 0,00041937 kr 0,00041937 kr
2021-09-28 0,000000000000 kr 1,71 kr 0,00038089 kr 0,00041937 kr
2021-09-27 0,000000000000 kr 1,71 kr 0,00038089 kr 0,00038089 kr
2021-09-25 0,000000000000 kr 3,92 kr 0,00037699 kr 0,00038089 kr
2021-09-24 0,000000000000 kr 0,836845 kr 0,00038038 kr 0,00037699 kr
2021-09-23 0,000000000000 kr 0,836845 kr 0,00038038 kr 0,00038038 kr
2021-09-21 0,000000000000 kr 0,441691 kr 0,00039756 kr 0,00038038 kr
2021-09-20 0,000000000000 kr 609,74 kr 0,00041120 kr 0,00039756 kr
2021-09-19 0,000000000000 kr 42,16 kr 0,00042165 kr 0,00041120 kr
2021-09-18 0,000000000000 kr 42,16 kr 0,00042165 kr 0,00042165 kr
2021-09-16 0,000000000000 kr 0,415929 kr 0,00041593 kr 0,00042165 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android