Rank #N/A
440 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (10 ngày trước)
440 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD TRY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 ₺ 0,513094 ₺ 0,00051309 ₺ N/A
2021-10-12 0,000000000000 ₺ 0,513094 ₺ 0,00051309 ₺ 0,00051309 ₺
2021-10-11 0,000000000000 ₺ 46,80 ₺ 0,00049265 ₺ 0,00051309 ₺
2021-10-10 0,000000000000 ₺ 139,99 ₺ 0,00049268 ₺ 0,00049265 ₺
2021-10-09 0,000000000000 ₺ 139,99 ₺ 0,00049268 ₺ 0,00049268 ₺
2021-10-04 0,000000000000 ₺ 4,68 ₺ 0,00042538 ₺ 0,00049268 ₺
2021-10-03 0,000000000000 ₺ 4,29 ₺ 0,00042476 ₺ 0,00042538 ₺
2021-10-02 0,000000000000 ₺ 4,29 ₺ 0,00042476 ₺ 0,00042476 ₺
2021-09-28 0,000000000000 ₺ 1,74 ₺ 0,00038739 ₺ 0,00042476 ₺
2021-09-27 0,000000000000 ₺ 1,74 ₺ 0,00038739 ₺ 0,00038739 ₺
2021-09-25 0,000000000000 ₺ 4,00 ₺ 0,00038511 ₺ 0,00038739 ₺
2021-09-24 0,000000000000 ₺ 0,836271 ₺ 0,00038012 ₺ 0,00038511 ₺
2021-09-23 0,000000000000 ₺ 0,836271 ₺ 0,00038012 ₺ 0,00038012 ₺
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android