Rank #N/A
440 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (10 ngày trước)
440 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 Bs.F 0,00570815 Bs.F 0,00000571 Bs.F N/A
2021-10-12 0,000000000000 Bs.F 0,00570815 Bs.F 0,00000571 Bs.F 0,00000571 Bs.F
2021-10-11 0,000000000000 Bs.F 0,522705 Bs.F 0,00000550 Bs.F 0,00000571 Bs.F
2021-10-10 0,000000000000 Bs.F 1,56 Bs.F 0,00000550 Bs.F 0,00000550 Bs.F
2021-10-09 0,000000000000 Bs.F 1,56 Bs.F 0,00000550 Bs.F 0,00000550 Bs.F
2021-10-04 0,000000000000 Bs.F 0,052876 Bs.F 0,00000481 Bs.F 0,00000550 Bs.F
2021-10-03 0,000000000000 Bs.F 0,04847766 Bs.F 0,00000480 Bs.F 0,00000481 Bs.F
2021-10-02 0,000000000000 Bs.F 0,04847766 Bs.F 0,00000480 Bs.F 0,00000480 Bs.F
2021-09-28 0,000000000000 Bs.F 0,01974605 Bs.F 0,00000439 Bs.F 0,00000480 Bs.F
2021-09-27 0,000000000000 Bs.F 0,01974605 Bs.F 0,00000439 Bs.F 0,00000439 Bs.F
2021-09-25 0,000000000000 Bs.F 0,04546521 Bs.F 0,00000437 Bs.F 0,00000439 Bs.F
2021-09-24 0,000000000000 Bs.F 0,00969225 Bs.F 0,00000441 Bs.F 0,00000437 Bs.F
2021-09-23 0,000000000000 Bs.F 0,00969225 Bs.F 0,00000441 Bs.F 0,00000441 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android