Rank #N/A
428 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (7 ngày trước)
428 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD VND (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 ₫ 1.299,47 ₫ 1,30 ₫ N/A
2021-10-12 0,000000000000 ₫ 1.299,47 ₫ 1,30 ₫ 1,30 ₫
2021-10-11 0,000000000000 ₫ 118.751 ₫ 1,25 ₫ 1,30 ₫
2021-10-10 0,000000000000 ₫ 354.701 ₫ 1,25 ₫ 1,25 ₫
2021-10-09 0,000000000000 ₫ 354.701 ₫ 1,25 ₫ 1,25 ₫
2021-10-04 0,000000000000 ₫ 12.004,38 ₫ 1,09 ₫ 1,25 ₫
2021-10-03 0,000000000000 ₫ 11.005,90 ₫ 1,09 ₫ 1,09 ₫
2021-10-02 0,000000000000 ₫ 11.005,90 ₫ 1,09 ₫ 1,09 ₫
2021-09-28 0,000000000000 ₫ 4.500,32 ₫ 1,00 ₫ 1,09 ₫
2021-09-27 0,000000000000 ₫ 4.500,32 ₫ 1,00 ₫ 1,00 ₫
2021-09-25 0,000000000000 ₫ 10.319,56 ₫ 0,992361 ₫ 1,00 ₫
2021-09-24 0,000000000000 ₫ 2.204,67 ₫ 1,00 ₫ 0,992361 ₫
2021-09-23 0,000000000000 ₫ 2.204,67 ₫ 1,00 ₫ 1,00 ₫
2021-09-21 0,000000000000 ₫ 1.162,17 ₫ 1,05 ₫ 1,00 ₫
2021-09-20 0,000000000000 ₫ 1.607.565 ₫ 1,08 ₫ 1,05 ₫
2021-09-19 0,000000000000 ₫ 111.104 ₫ 1,11 ₫ 1,08 ₫
2021-09-18 0,000000000000 ₫ 111.104 ₫ 1,11 ₫ 1,11 ₫
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android